صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   ویدئو ( flow meter (Positive Displacement

 

 

 

 flow meter

 (Positive Displacement)

 

 


 

 

فلومترهای جابجایی مثبت را می توان به دو دسته کلی دوار و رفت و برگشتی دسته بندی کرد.به طور کلی در فلومترهای دوار با چرخش یک یا چند عضو چرخنده، حجمی از سیال جابجا می شود. با شمارش تعداد چرخش های انجام شده و نیز حجمی که هر بار جابجا می شود، دبی سیال محاسبه می گردد.

 

 

  

مشاهده انلاین ویدئو

 

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"