صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   انیمیشن Refrigeration Cylce

 

 Refrigeration Cycle

 

 

 

 

تبرید (Refrigeration) قلب اصلی تولید سرمایش است. ۴ فرایند در یک سیکل تبرید وجود دارد : کمپرسور قلب سیستم تبرید است که با فشار مبرد را وارد سیستم می کند و مبرد پرفشار حرارت اطراف کندانسور را می گیرد. سیال مبرد قبل از این مرحله گازی کم فشار است. در کندانسور مبرد با دما و فشار بالا حرارت خود را به محیط می دهد و خنک می شود . مایع متراکم پس از عبور از شیر انبساط، فشارش کم شده و دمایش پایین می آید.

 

 

 

 

 

مشاهده آنلاین ویدئو

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"