صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   ویدئو (BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion

 

 BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این اتفاق معمولاً در مخازن گازهای تحت فشار مثل پروپان و نظائر آن روی می دهد. مگر آنکه سریعاً مخزن را توسط آب و یا ماده سرد کننده دیگری خنک کنند و از انفجار آن جلوگیری نمایند . بروز نقص و آسیب دیدگی ظرف در دو نقطه یا بیشتر در یک لحظه بطوریکه دمای مایعات درون ظرف بالا تر از دمای جوش استاندارد قرا داشته باشد. در این حالت اگر مایعات درون مخزن قابلیت اشتعال داشته باشند،انفجاری فاجعه آمیز را در پی دارد.

 

 

 

 

مشاهده آنلاین ویدئو

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"