صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   انیمیشن معرفی نرم افزار Pipesim و OLGA

 

 معرفی نرم افزارهای


Pipesim و OLGA

 

 

 

 

  

نرم افزار Pipesimیکی از پراستفاده ترین نرم افزارهای مهندسان بهره برداری برای بررسی عملکرد تولیدی چاه و تلاش در جهت بهینه نمودن تولید است. نرم افزار Olgaمی تواند جریان چندفازی را كه یك پدیده دینامیك است مدل سازی كند. شبكه های خطوط لوله كه دارای تجهیزات فرآیندی مانندپمپ، كمپرسور، مبدل حرارتی، شیر و.. است به راحتی به صورت دینامیك قابل شبیه سازی هستند.

 

 

  

مشاهده آنلاین ویدئو

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"