صفحه اصلي
مهندسی شيمی
دوره های تکمیلی
کنکور ارشد و دکتری
تحقیق و توسعه
همکاری بانهادها
اخبار
دانلود
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   انیمیشن انفجار مخازن پروپان پتروشیمی خارک

 

 انفجار مخازن پروپان


پتروشیمی خارک

 

  

آتش سوزی مخازن پروپان پتروشیمی خارک به علت نشت گاز در مسیر فلر و فرسوده بودن شیرهای کنترل سطح و فشار مخازن

 

 

  

مشاهده آنلاین ویدئو

 

 

 

خانه مهندسی شیمی

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت کشور"